Ďakujeme za pomoc a spoluprácu v roku 2012

05.01.2013
Ďakujeme za pomoc a spoluprácu v roku 2012

Záchranná stanica Zázrivá sa chce týmto poďakovať všetkým priateľom, ktorí jej počas minulého roka pomáhali.

Vďaka všetkým Vám, ktorí ste nám poslali 2% z daní (mimoriadna vďaka za 2% a materiálnu pomoc patrí SSE) a ďakujeme aj Vám, ktorí ste prispeli zaslaním peňazí na náš účet. Len vďaka Vašej podpore a pomoci mohla naša záchranná stanica zachrániť a vrátiť do prírody niekoľko desiatok chránených živočíchov.

Ďakujeme Veronike Vrabelovej, Lubošovi Odráškovi a firme SLONline za vytvorenie a spravovanie našej web stránky, dobrovoľníkom Jojtekovi Matúšovi, Stankovi Žúborovi a Tomášovi Flajsovi za ochotu kedykoľvek prísť a pomôcť nám v záchrannej stanici... Jojovi Juríkovi dvornému fotografovi stanice za neopakovateľné zábery. Ďakujeme Milošovi Bočkajovi a firme Orakor za servis nášho zásahového vozidla, Dodovi Studeničovi za po pomoc pri riešení problémov s monitorovacím kamerovým systémom.

Ďakujeme všetkým nemenovaným kolegom, ochranárom a kamarátom zo ŠOP SR, RPS, LO VLK, a SOS BL Slovensko...

Ďakujeme spriateleným záchrankám - Záchrannej stanici Havran v Ratnovciach a Záchrannej stanici v Bartošoviciach za vynikajúcu spoluprácu.

V neposlednom rade sa chceme poďakovať MVDr. Belákovi z veterinárnej kliniky Zoovet v Prievidze, MVDr. Tomášovi Scherovi a MVDr Dorotke Markovičovej za starostlivosť o našich pacientov a tiež priateľom zo Štátneho veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne.