Ako nám môžete pomôcť?


2% z dane

Dobrý deň, blíži sa čas zúčtovania daní so štátom a zároveň aj možnosť obdarovať organizácie podielom z dane. Aj naša záchranná stanica sa uchádza o Vaše percentá z dane, pretože tvoria významnú a existenčne dôležitú súčasť financovania našich aktivít.

K čomu používame Vami darovaný podiel dane?

K každodennej prevádzke Záchrannej stanice a Ekocentra - nákupu potravín a liečív pre živočíchy, ktoré liečime; k zabezpečeniu chodu zariadenia po materiálnej stránke, na financovanie ciest za živočíchmi a ostatnými potrebnými legislatívnymi úkonmi; ale aj na každoročne potrebnú rekonštrukciu a starostlivosť o všetky objekty Záchrannej stanice a Ekocentra. 

Ak sa rozhodnete nás podporiť, tu uvádzame postup aj potrebné dokumenty:

 

Postup pre darovanie 2% (3%) z dane:

Zamestnanci 

- vypísať Potvrdenie o zaplatení dane

- vypísať Vyhlásenie o preukázaní 2%(resp. 3%)

 

Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie a právnické osoby, uvedú do daňového priznania naše údaje a zodpovedajúcu sumu 2% (fyzické osoby), 3% (fyzické osoby-dobrovoľníci) alebo 1,5% (právnické osoby):

Obchodné meno (názov): Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá

Sídlo: Dolina 61, 027 05 Zázrivá

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 37811231

Tí, ktorí pre nás akýmkoľvek spôsbom dobrovoľnícky odpracovali viac ako 40 hodín, nám môžu venovať až 3% z daní, je to však potrebné doložiť dokumentom: 

Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

Preto Vás prosíme, ohláste sa nám, aby sme Vám mohli vystaviť toto tlačivo.

V mene všetkých obyvateľov Záchrannej stanice Vám ďakujeme :-).