Ekocentrum

Ekocentrum je výchovné zariadenie, určené k prezentácii ochrany prírody, záchrany živočíchov, výuke prírodovedeckých predmetov pre školy a podobne. K dispozícii je pre Vás učebňa z mnohými exponátmi, propagačnými materiálmi, s prezentačnou technikou.

Je možné navštíviť Náučný chodník, pre organizované skupiny vieme pripraviť prednášku, príp. premietanie filmov napr. zo stráženia a výskumu chránených druhov, záchrany živočíchov, prírodopisné filmy a podobne. Budete si môcť prezrieť priestory Záchrannej stanice, živočíchy, ktorých zdravotný stav to umožňuje, dozvedieť sa informácie o záchrane živočíchov i o ochrane prírody všeobecne.

Záujemcov prosíme o nahlásenie sa vopred a dohodnutie si termínu návštevy (na čísle 0903 504 470, alebo emaili: macek@sopsr.sk).