Význam a funkcia stanice

Záchranná stanica v Zázrivej je zariadenie, ktoré slúži na záchranu ranených, slabých alebo inak indisponovaných živočíchov, najmä vtákov, z celého Slovenska, najmä stredného a severného. Ošetrovanie a starostlivosť o tieto živočíchy si vyžaduje náležitú pozornosť, skúsenosti, ale aj vybavenie. Živočích je po prijatí do stanice vyšetrený, v prípade operačného zákroku operovaný, a je umiestnený podľa okolností do samostatnej voliéry, alebo ak okolnosti dovolia spoločne s iným živočíchom vhodného druhu.

Záchranná a stanica v Zázrivej plní okrem primárnej funkcie záchrany živočíchov aj funkciu ekocentra, miesta, kde sa návštevníci majú možnosť dozvedieť veľa o záchrane živočíchov ale aj o ochrane prírody všeobecne. Povedomie verejnosti o potrebe záchrany živočíchov zvyšuje šance, že nájdené živočíchy budú odovzdané do starostlivosti do Záchrannej stanice, kde budú ošetrené a po vyliečení sa vrátia späť do voľnej prírody.

Záujemcov o návštevu prosíme o nahlásenie sa vopred a dohodnutie si termínu návštevy.

Kontakt: tel.: 0903 504 470, email: macek@sopsr.sk

Pomôžte v aktivitách Záchrannej stanice, venujte nám 2% z dane:


Prímateľ pre 2% dane:

Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá
Dolina 61
027 05 Zázrivá

IČO: 37811231