Zvieratá a bezpečnosť na cestách

Zvieratá a bezpečnosť na cestách

Zvieratá a bezpečnosť na cestách

3. 7. 2018

V jesennom a zimnom období sa rýchlejšie stmieva a často sme na cestách v čase, keď už je tma a zver sa presúva za potravou. Hlavne v čase súmraku je dôležitejšie viac ako inokedy, aby vodič zostal v strehu, myslel na aktivitu divoko žijúcich zvierat v blízkosti ciest a spomalil. Cesty a diaľnice rozdeľujú teritóriá voľne žijúcich živočíchov a nútia ich pokúšať sa prejsť na druhú stranu cesty pri hľadaní potravy, vody, úkrytov a ďalších vecí, ktoré potrebujú.

Najmenej, čo môžeme všetci urobiť, aby sme pomohli znížiť riziko potenciálnych fatálnych následkov u zvierat, ale aj vodičov, je jazdiť s vedomím, že vedľa cesty môžu byť zvieratá. Jazda primeranou rýchlosťou poskytuje vodičovi väčšiu šancu, že sa bude môcť bezpečne vyhnúť sa zrážke s divokým zvieraťom.

Ľudská bezpečnosť

Mladí ľudia vo veku do 24 rokov majú zo všetkých vekových skupín najvyššiu úrazovosť pri zrážkach s divými zvieratami. Najväčšiu pozornosť médií priťahujú zrážky s jeleňmi, alebo diviakmi, ale množstvo ďalších nehôd je zapríčinených tým, že sa vodiči snažia vyhnúť menším zvieratám. Množstvo zvierat sa popri ceste pasie na vegetácii alebo zbierajú hmyz a nie sú dosť rýchle na to, aby sa stihli bezpečne vyhnúť rýchlo idúcemu autu.

Tipy na bezpečnú jazdu

Spomaľte. Mnohé zvieratá sa zbytočne stanú obeťou len preto, že vodiči jazdia príliš rýchlo na to, aby stihli zabrániť zrážke. Vyššia rýchlosť predstavuje riziko aj pre ľudskú bezpečnosť. Dávajte si pozor na divokú zver v blízkosti cesty hlavne za úsvitu a súmraku, a prvých niekoľko hodín po zotmení.

Buďte opatrní na dvojprúdových cestách, na miestach, ktoré sú lemované lesmi a poliami alebo tam, kde popod komunikáciou preteká potok alebo rieka. Väčšina kolízií so zvieratami vzniká práve tu. Mali by ste na týchto miestach výrazne spomaliť. Dokonca aj na oplotených diaľniciach je treba dávať pozor na zver.

Sledujte počas jazdy cestu, všímajte si hlavne okraje ciest, či sa tam nezjavia zvieratá, ktoré by chceli prejsť na druhú stranu. Takto postrehnete aj ďalšie riziká, ako cyklistov, hrajúce sa deti alebo pomaly idúce vozidlá.

Nevyhadzujte z okien automobilov odpadky. Vyhodené potraviny nielen znečisťujú životné prostredie, ale hlavne vytvárajú riziko tým, že priťahujú zver ku cestám.

Ak vidíte zviera prechádzajúce cez cestu, spomaľte. Tam, kde je jedno zviera, tam sú pravdepodobne ďalšie: mláďatá nasledujúce svoje matky, alebo samci nasledujúci samičky. Používajte diaľkové svetlá kedykoľvek je to možné.

Čo robiť, keď poraníte zviera

Neohrozte svoje zdravie. Ak sa vám nedá odsunúť zviera z cesty, nesnažte sa robiť to. Zapnite výstražné svetlá, dajte na cestu výstražný trojuholník, aby ste upozornili prichádzajúce autá na nebezpečenstvo. Zavolajte pomoc! Zavolajte 112, udajte presnú lokalitu a zdôraznite, že pri dopravnej nehode bolo zranené zviera. Ostaňte na mieste, kým nepríde pomoc.

Ak sa pokúsite zachrániť menšie zviera sami, použite pevné rukavice. Zapamätajte si, že zvieratko nevie, že sa mu snažíte pomôcť a môže v sebaobrane hrýzť alebo škriabať. Ak potrebujete presunúť zranené zviera, užitočný je aj starší uterák. Jemne umiestnite zviera do prepravky alebo kartónovej krabice a dopravte ho do záchrannej stanice pre voľne žijúcich živočíchov, útulku alebo k veterinárovi. Ak sa to nedá ihneď, umiestnite zviera na tmavé, teplé a pokojné miesto, aby ste minimalizovali strach a stres.

Ak je zviera mŕtve, pokúste sa ho presunúť mimo cesty. Tým zabránite zvieratám, ktoré sa živia zdochlinami, aby sa zdržiavali na ceste a spôsobili ďalšiu dopravnú nehodu. Pokiaľ sa Vám zviera nedá odsunúť, nahláste ho mestskej polícii, ktorá je povinná zabezpečiť jeho odpratanie z cesty.