Ekocentrum

Ekocentrum

S cieľom skvalitniť kontakt verejnosti s činnosťou stanice, sme v roku 2009 vybudovali Ekocentrum. Táto aktivita bola dôležitou súčasťou projektu Záchrana živočíchov Nadácie Ekopolis. 

Ekocentrum pri Záchrannej stanici Zázrivá sa zaoberá prípravou a vedením ekovýchovných programov určených žiakom a študentom všetkých typov škôl, od materských až po vysoké, a taktiež organizovaným skupinám verejnosti. Je to výchovné zariadenie, určené k prezentácii ochrany prírody, záchrany živočíchov, výuke prírodovedeckých predmetov pre školy a podobne. K dispozícii je pre Vás učebňa z mnohými exponátmi, propagačnými materiálmi, s prezentačnou technikou.

Zároveň poskytuje informácie týkajúce sa ochrany prírody, druhovej ochrany živočíchov a činnosti stanice odbornej alebo laickej verejnosti. Cieľom ekocentra je zároveň informovať ľudí o tom, ako postupovať v prípade, že nájdu zraneného či inak postihnutého živočícha.

Je možné navštíviť Náučný chodník, pre organizované skupiny vieme pripraviť prednášku, príp. premietanie filmov napr. zo stráženia a výskumu chránených druhov, záchrany živočíchov, prírodopisné filmy a podobne. Budete si môcť prezrieť priestory Záchrannej stanice, živočíchy, ktorých zdravotný stav to umožňuje, dozvedieť sa informácie o záchrane živočíchov i o ochrane prírody všeobecne.

Počas nášho pôsobenia do roku 2010 navštívilo Záchrannú stanicu a Ekocentrum v Zázrivej viac ako 3000 návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj z mnohých zahraničných krajín.

 


Návšteva Záchrannej stanice a Ekocentra

Environmentálne prednášky spojené s prehliadkou stanice robíme vždy v nedeľu o 9:00. Záujemcov prosíme o objednanie si termínu návštevy vopred výhradne cez tento internetový formulár.