Ekozáhrada

Ekozáhrada

Ekozáhrada rozširuje aktivity Záchrannej stanice a ekocentra v Zázrivej.

V areáli môžete vidieť rôzne druhy rastlín, drevín, mokradné jazierko, vtáčie búdky, napájačky a plochy pre hmyz a plazy. Prírodné prostredie v kombinácii s domáckym rázom záchrannej stanice vytvára príjemné prostredie, v ktorom budete mať bližšie k prírode. Môže to byť napríklad alternatívne miesto k výučbe prírodovedných predmetov pre školy, alternatívny spôsob relaxu a turizmu pre návštevníkov regiónu.

Okrem rôznych druhov stromov a kríkov, nájdete v areáli Záchrannej stanice aj:

  • Jazierko – reprodukčná plocha pre obojživelníky  - malé jazierko, v ktorom môžu žiť a rozmnožovať sa obojživelníky.
  • Vtáčie búdky - vtáčie búdky a umelé hniezda, ktoré zvyšujú hniezdne možnosti pre vtáky. Môžete vidieť, ako sa dajú rozširovať hniezdne možnosti aj vo Vašom domove a zvyšovať tak diverzitu. Túto druhovú pestrosť si môžete všimnúť aj v okolí záchrannej stanice. Tiež môžete vidieť napájačke pre vtáky - najmä v letnom období potrebuje vtáctvo prístup k vode.

  • Plochy pre hmyz a plazy - vytvorením mikrobiotopov sa zlepšili možnosti pre výskyt hmyzu a plazov. Na kvetinových záhonoch, skalách, starých kmeňoch môžete vidieť rôzne druhy hmyzu, drobných plazov.