Náučný chodník

Náučný chodník

Na siedmych tabuliach Náučného chodníka sú spracované tieto témy: O náučnom chodníku a Záchrannej stanici, živočíchy regiónu, rastliny regiónu, dravce regiónu, o obci Zázrivá, o Národnom parku Malá Fatra, a o spojitosti medzi turizmom a ochranou prírody. Dĺžka trasy chodníka je cca. 2km, miernym tempom či s deťmi sa dá prejsť asi za hodinku. Dá sa prejsť aj na bicykli, časť trasy chodníka ide priamo po cyklotrase.

Náučný chodník nájdete v Zázrivej - Doline. Začiatok je pre Záchrannej stanici Dolina 61, pri prvej tabuli sú umiestnené aj lavičky. Pokračujte cestou, pri kapličke vľavo a cestou nahor. Postupne prejdete popri prvej tabuli, pojdete stále rovno, smer určujú smerové šípky. Prejdete okolo druhej tabule a ďalej cestou okolo tretej tabule. Odbočíte vľavo, už z cesty vidieť ďalšiu tabuľu. Prejdete k nej, nižšie od nej je oddychové miesto - prístrešok s lavičkami. Trasa ďalej pokračuje po plynovode a nadol, ďalšia tabuľa. Od tejto predposlednej tabule cestou nadol, až sa dostanete k poslednej tabuli. Návrat je už po prejdenej trase.

Náučný chodník pri Záchrannej a rehabilitačnej stanici v Zázrivej realizovalo občianske združenie Priatelia Národného parku Malá Fatra. Projekt bol financovaný z programu Zelené oázy nadácie Ekopolis, ktorý v roku 2007 podporil Slovnaft a.s.