Environmentálna výchova v Záchrannej stanici v Zázrivej

Environmentálna výchova v Záchrannej stanici v Zázrivej

Realizácia projektu "Environmentálna výchova v Záchrannej stanici v Zázrivej".

Záchranná stanica a Ekocentrum v Zázrivej je zariadenie, ktoré sa venuje prioritne záchrane živočíchov z voľnej prírody. Súčasťou našich aktivít je záchrana zranených, stratených alebo inak postihnutých živočíchov, ich vyšetrenie, liečba, rehabilitácia, a v prípade úspešného vyliečenia alebo odrastenia je to vypustenie späť do voľnej prírody. Je to komplex odborných činností, ktoré vyžadujú veľa úsilia. 

Na začiatku tohto celého procesu je však verejnosť, ktorá sa náhodne dostane do kontaktu so živočíchmi, ktorým je potrebné pomôcť. Takisto sa dostáva do kontaktu najmä s mláďatami, ktorým naopak nie je potrebné pomôcť, ale je dôležité je nechať ich v pokoji, aby sa k nim mohli vrátiť rodičia. Preto sa venujeme aj environmentálnej výchove, aby sme oboznámili verejnosť s problematikou, ktorá je kľúčová k záchrane živočíchov. 

V rámci projektu "Environmentálna výchova v Záchrannej stanici v Zázrivej" sme preto vydali rôzne propagačné materiály a predmety, ktoré nám umožnia túto problematiku popuparizovať v rámci laickej aj odbornej verejnosti, dostať túto tému medzi ľudí a edukovať ich v správnom postupe pri záchrane, alebo naopak správne vyhodnotenej ne-záchrane živočíchov z voľnej prírody. 

Súčasťou projektu bolo vydanie brožúrky - s informáciami o Záchrannej stanici, Ekocentre, našich aktivitách a postupe pri záchrane živočíchov; kalendára s vyobrazeniami našich pacientov; jednoduchého manuálu prvej pomoci - o tom ako postupovať pri nájdení zraneného živočícha; vydali sme tiež tričká a tašky na propagačné materiály pre naších návštevníkov, magnetky a samolepky s motívom zvierat a pomoci živočíchom; informačné tabule do areálu stanice s rôznymi témami (stanica, živočíchy, prvá pomoc a pod.), a búdky pre vtáky a malé cicavce ako inšpirácia a návod na výrobu pre návštevníkov, ako reálna pomoc človeka prírode pre každého.

Projekt "Environmentálna výchova v Záchrannej stanici v Zázrivej" bol podporený Environmentálnym fondom vo výške 29925,- EUR.

Vydané propagačné materiály sú dostupné všetkým návštevníkom nášho zariadenia, aj mimo neho na vybraných miestach (Národné parky, úrady, školy a pod.).

 

Navštíviť nás môže každý, na návštevu je potrebné sa vopred zaregistrovať v časti "Objednať sa na návštevu".

 

V prípade záujmu o ekovýchovnú prednášku u vás nás kontaktujte na emaili: metod.macek@gmail.com alebo na tel.čísle 0903504470.

 

MG 5208