Projekt: Posílení populace vybraných druhů orel skalní, sýček obecný, sova pálená

Projekt: Posílení populace vybraných druhů orel skalní, sýček obecný, sova pálená

Projekt: Posílení populace vybraných druhů orel skalní, sýček obecný, sova pálená, ITMS II: 22420220029 

resizedimage60069 logaprogramERDF

 je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

loga

Záchranná stanice a CEV Bartošovice na Moravě

ALCEDO - Spoločnosť pre prírodu a krajinu

Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá

ZOO Ostrava


Zverejňovanie výziev na predloženie cenových ponúk:

Výzva "Drevené búdky" - Zverejnená dňa: 11.4.2013 - Výzva

Výzva "Kamery" - Zverejnená dňa: 5.8.2013 - Výzva

Výzva "Fotopasce" - Zverejnená dňa: 5.8.2013 - Výzva

Výzva "Voliéra" - Zverejnená dňa: 5.8.2013 - Výzva

Výzva "Oplotenie" - Zverejnená dňa: 5.8.2013 - Výzva

Výzva "Voliéry" - Zverejnená dňa: 5.8.2013 - Výzva

Výzva "Propagácia" - Zverejnená dňa: 10.10.2013 - Výzva

Zverejňovanie zmlúv:

Zákazka zadávaná: 27.5.2013 - Zmluva podpísaná: 1.6.2013 - Zmluva

Zákazka zadávaná: 6.9.2013 - Zmluva podpísaná: 9.9.2013 - Zmluva

Zákazka zadávaná: 6.9.2013 - Zmluva podpísaná: 9.9.2013 - Zmluva

Zákazka zadávaná: 6.9.2013 - Zmluva podpísaná: 9.9.2013 - Zmluva

Zákazka zadávaná: 6.9.2013 - Zmluva podpísaná: 9.9.2013 - Zmluva

Zákazka zadávaná: 6.9.2013 - Zmluva podpísaná: 9.9.2013 - Zmluva

Zákazka zadávaná: 26.11.2013 - Zmluva podpísaná: 1.12.2013 - Zmluva

Informácia o zadaní zákaziek:

Deň zverejnenia: 27.5.2013 - Predmet zákazky:

"Drevené búdky"

  •  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2825,- Dátum zadania zákazky: 1.6.2013

Deň zverejnenia: 6.9.2013 - Predmet zákazky:

"Kamerový systém do búdok v Záchrannej stanici"

  • Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2985,- Dátum zadania zákazky: 9.9.2013

Deň zverejnenia: 6.9.2013 - Predmet zákazky:

"Fotopasce"

  • Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2485,- Dátum zadania zákazky: 9.9.2013

Deň zverejnenia: 6.9.2013 - Predmet zákazky:

"Rozlietavacia voliéra 10x15 prenosná"

  • Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 5000,- Dátum zadania zákazky: 9.9.2013

Deň zverejnenia: 6.9.2013 - Predmet zákazky:

"Bezpečnostné oplotenie – oprava"

  • Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3500,- Dátum zadania zákazky: 9.9.2013

Deň zverejnenia: 6.9.2013 - Predmet zákazky:

"Úprava hospodárskych priestorov pre účely voliér"

  • Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4900,- Dátum zadania zákazky: 9.9.2013

Deň zverejnenia: 26.11.2013 - Predmet zákazky:

"Propagácia"

  • Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 10321,56 - Dátum zadania zákazky: 1.12.2013

Zverejňovanie súhrnných správ o zákazkách s nízkou hodnotou:

Súhrnná správa II.štvrťrok 2013 - správa

Súhrnná správa III.štvrťrok 2013 - správa

Súhrnná správa IV.štvrťrok 2013 - správa