Projekt: Spolupráca záchranných staníc v oblasti biodiverzity a ekovýchovy

Projekt: Spolupráca záchranných staníc v oblasti biodiverzity a ekovýchovy

Projekt: Spolupráca záchranných staníc v oblasti biodiverzity a ekovýchovy, ITMS II: 22420220040
je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

resizedimage60069 logaprogramERDF

Partnermi projektu sú:

resizedimage600128 logaprojektovychpartnerov

Stránka projektu Spolupráca záchranných staníc v oblasti biodiverzity a ekovýchovy